Vergroenen van de stad

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond vergroenen van de stad. U kunt zelf een project opstarten rond dit onderwerp of meer lezen over een van de huidige projecten.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp vergroenen van de stad (ook wel urban green). Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten vergroenen van de stad

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten vergroenen van de stad

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond dit onderwerp:

• Biodiversiteitsstresstest
• Groene gezonde wijk
• Kansen voor agroforestry in de regio Nijmegen
• Smooth Traffic Management
• Smooth Traffic Management II
• Systeembenadering Urban Green
• Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte