Verdienmodellen

Verdienmodellen zijn andere manieren om een inkomen te halen uit landbouw, bos of natuur dan de gebruikelijke. Dat kan bijvoorbeeld zijn door recreatie, cultuur, energie of directe verkoop aan klanten. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp verdienmodellen.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp verdienmodellen. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond verdienmodellen.

Nieuwe projecten verdienmodellen

Wilt u een project opstarten rond verdienmodellen, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten verdienmodellen

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond verdienmodellen:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Groen Blauw Netwerk Veluwezoom
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Integrale monitoring van begrazing in de Noorwaard
• Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer
• Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap
• Projectweek Transitie Landelijk Gebied
• Veenweidevoedsel
• Vitale Kustzones, Holwerd aan Zee