Urban green

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond urban green. U kunt zelf een project opstarten rond dit onderwerp of meer lezen over een van de huidige projecten.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp urban green (ook wel vergroenen van de stad). Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten urban green

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten urban green

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond dit onderwerp:

• Biodiversiteitsstresstest
• Groene gezonde wijk
• Kansen voor agroforestry in de regio Nijmegen
• Smooth Traffic Management
• Systeembenadering Urban Green
• Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte