Stadslandbouw

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond stadslandbouw. U kunt zelf een project opstarten rond dit onderwerp of meer lezen over een van de huidige projecten.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp stadslandbouw. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten stadslandbouw

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten stadslandbouw

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond dit onderwerp:

• Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder
• Stad & Milieu-aanpak voor duurzame wijken
• Veenweidevoedsel
• Vruchtgebruik in stedelijk openbaar groen