Onderzoeksagenda

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond de onderzoeksagenda. U kunt zelf een project opstarten rond dit thema of meer lezen over een van de huidige projecten.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten waarin de onderzoeksagenda een rol speelt. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten onderzoeksagenda

Wilt u een project opstarten waarin dit thema een rol speelt, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten onderzoeksagenda

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond dit thema:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Groene Hart Academie 2.0
• Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer
• Limburg waterklaar
• Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda