Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is optimaal gebruik maken van de natuurlijke omgeving voor het produceren van voedsel, en tegelijkertijd goed zorgen voor de natuur. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp natuurinclusieve landbouw.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp natuurinclusieve landbouw. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

U kunt zelf een project opstarten rond dit thema of meer lezen over een van de huidige projecten.

Nieuwe projecten natuurinclusieve landbouw

Wilt u een project opstarten rond dit thema, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten natuurinclusieve landbouw

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond dit thema:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Duurzame biodiversiteitsmonitoring
• Kruidenrijk grasland Noord-Holland
• Veenweidevoedsel
• Voedselbossen Zuidoost-Nederland
• Weidevogels en natuurinclusieve landbouw