Natuurbeheer

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond natuurbeheer. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond natuurbeheer.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp natuurbeheer. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten natuurbeheer

Wilt u een project opstarten rond natuurbeheer, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten natuurbeheer

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond natuurbeheer:

• Bodemvriendelijke natuurontwikkeling
• Bokashi, de bodem in ontwikkeling
• Evaluatie van communities Natuurmonumenten
• Gebiedsagenda Vechtdal
• Integrale monitoring van begrazing in de Noorwaard
• Kansen voor agroforestry in de regio Nijmegen
• Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer
• Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap
• Projectweek Transitie Landelijk Gebied
• Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda
• Tata Eiland
• Vitale Kustzones, Holwerd aan Zee