Lesmateriaal

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten waarbij lesmateriaal wordt ontwikkeld. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond lesmateriaal.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten waarin de ontwikkeling van lesmateriaal een belangrijke rol speelt. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten lesmateriaal

Wilt u een project opstarten rond lesmateriaal, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op..

Huidige projecten lesmateriaal

Binnen het KCNL lopen al vele projecten waarin lesmateriaal een rol speelt:

• Bodemvriendelijke natuurontwikkeling
• Bokashi, de bodem in ontwikkeling
• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Inrichting voor natuurbeleving
• Limburg waterklaar
• Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Systeembenadering Urban Green