Landschapsbeheer

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond landschapsbeheer. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond landschapsbeheer.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp landschapsbeheer. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten landschapsbeheer

Wilt u een project opstarten rond landschapsbeheer, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten landschapsbeheer

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond landschapsbeheer:

• Evaluatie Vrijwilligersprojecten
• Gebiedsagenda Vechtdal
• Groen Blauw Netwerk Veluwezoom
• Kansen voor agroforestry in de regio Nijmegen
• Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap
• Veenweidevoedsel