Klimaatverandering

Klimaatverandering is een probleem waar we steeds meer mee te maken krijgen. Oplossingen liggen in het voorkomen van klimaatverandering, maar ook in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering: extremer weer met hogere temperaturen, meer perioden van hevige regen of extreme droogte. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatverandering.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatverandering. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond klimaatverandering.

Nieuwe projecten klimaatverandering

Wilt u een project opstarten rond klimaatverandering, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten klimaatverandering

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond klimaatverandering:

• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Leren van klimaatinnovaties
• Limburg waterklaar
• Systeembenadering Urban Green