Klimaatbestendig

Een gebied is klimaatbestendig als het is opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatbestendig.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatbestendig. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond klimaatbestendigheid.

Nieuwe projectenklimaatbestendig

Wilt u een project opstarten rond klimaatbestendigheid, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten klimaatbestendig

Binnen het KCNL lopen al projecten rond klimaatbestendigheid:

• Biodiversiteitsstresstest
• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Limburg waterklaar