Kennisuitwisseling

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond kennisuitwisseling. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond kennisuitwisseling.

Projecten

Voor een kennisnetwerk als het KCNL is kennisuitwisseling natuurlijk essentieel. Daarom faciliteert het KCNL veel projecten waarin kennisuitwisseling een belangrijke rol speelt. Deze projecten zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond kennisuitwisseling.

Nieuwe projecten kennisuitwisseling

Wilt u een project opstarten rond kennisuitwisseling, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten kennisuitwisseling

Binnen het KCNL lopen al vele projecten waarin kennisuitwisseling een belangrijke rol speelt: