Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn diensten die het ecosysteem levert aan de mens. Dat kan zijn op het gebied van producten (bijvoorbeeld schone lucht of medicijnen), bijdrage aan een schone wereld (fijnstof, klimaat, bestuiving), grondstoffen (water, zand), maar ook cultureel (zingeving, recreatie, educatie). Het KCNL faciliteert projecten rond ecosysteemdiensten.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond ecosysteemdiensten. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond ecosysteemdiensten. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond ecosysteemdiensten.

Nieuwe projecten ecosysteemdiensten

Wilt u een project opstarten rond ecosysteemdiensten, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten ecosysteemdiensten

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond ecosysteemdiensten: