Duurzaam waterbeheer

Duurzaam waterbeheer is opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp duurzaam waterbeheer.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp duurzaam waterbeheer. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond dit onderwerp.

Nieuwe projecten duurzaam waterbeheer

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten duurzaam waterbeheer

Binnen het KCNL loopt al een aantal projecten rond dit onderwerp: