Biodiversiteit

Biodiversiteit is een maat voor de verscheidenheid aan planten- en diersoorten, maar ook andere levensvormen (schimmels, bacteriën, enz) in een ecosysteem, regio of op de hele aarde. Het geeft een indicatie van hoe gezond een ecosysteem is. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp biodiversiteit.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp biodiversiteit. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond biodiversiteit.

Nieuwe projecten biodiversiteit

Wilt u een project opstarten rond biodiversiteit, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op..

Huidige projecten biodiversiteit

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond biodiversiteit: