Dummy plaatje. Bron: XXX

Agro-ecologie

Agro-ecologie is landbouw door een ecologische bril, om zo een landbouwsysteem te ontwikkelen met een positieve bijdrage aan natuur, maatschappij en klimaatproblemen. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp agro-ecologie.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp agro-ecologie. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond agro-ecologie.

Nieuwe projecten agro-ecologie

Wilt u een project opstarten rond agro-ecologie, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten agro-ecologie

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond agro-ecologie: