Dummy. Bron: xx

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is de verzamelterm voor maatregelen die boeren nemen om natuur en landschap te verbeteren. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp agrarisch natuurbeheer.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp agrarisch natuurbeheer. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond agrarisch natuurbeheer.

Nieuwe projecten agrarisch natuurbeheer

Wilt u een project opstarten rond agrarisch natuurbeheer, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten agrarisch natuurbeheer

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond agrarisch natuurbeheer: