Vitaliteit in stad en leefomgeving

Vitaliteit in stad en leefomgeving

Onze ambitie ten aanzien van dit thema:

  • Klimaatbestendig maken van stedelijk en landelijk gebied
  • Waterrobuust maken van stedelijk en landelijk gebied door optimalisatie, vergroening en verlichting, vorming van natuurlijke klimaatbuffers en natuurontwikkeling 
  • Overige wateren en veilige delta: klimaatrobuust en toekomstbestendig maken van watersystemen door introductie van nieuwe (inrichtings)concepten met een natuurlijker dynamiek, connectiviteit en habitatsdiversiteit
  • Klimaatmitigatie
  • Klimaatneutraal en klimaatbestendig beheer van grond- en oppervlaktewater in rurale en stedelijke gebieden.