Nieuwe businessmodellen

Nieuwe businessmodellen

Onze ambitie ten aanzien van dit thema:

  • Duurzame en circulaire business- en verdienmodellen, robuuste teeltsystemen; weerbare productiesystemen op gezonde bodem of substraat met optimale input en minimale emissie op basis van agro-ecologische principes
  • Veilig produceren van voedsel met behulp van nieuwe technologie├źn, innovatieve producten en nieuwe bedrijfsmodellen
  • Verdienvermogen, marktcreatie en strategische samenwerking in de keten(s) leiden tot toekomstbestendige ondernemingsvormen en ondernemen.