Governance

Governance

Onze ambitie ten aanzien van dit thema:

  • Nieuwe vormen van samenwerking: learning communities; multi-level en multi-stakeholder. Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, investeerders, kennisinstellingen en onderwijs verkennen nieuwe vormen: living labs, fieldlabs en andere netwerken

  • Inzetten op cross-overs met het groene domein op actuele thema‚Äôs binnen de topsectoren Agri & Food (A&F) en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en andere topsectoren zoals HTSM, Chemie, Life Sciences & Health, Logistiek en Water

  • Kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de groene kenniskolom via GroenPact (wo, hbo, mbo, mbo en beroepspraktijk).