Gezond voedsel met meerwaarde

Gezond voedsel met meerwaarde

Onze ambitie ten aanzien van dit thema:

  • Verwaarding van maatschappelijke meerwaarde; een eerlijke prijs en waardering voor de landbouwsector en ketenpartners en adequate beprijzing van externe effecten (eco-systeemdiensten) met het oog op het versterken van de positie van de agrarisch ondernemer en realiseren verdienvermogen
  • Gewaardeerd en gezond voedsel, minder voedselverspilling, stimuleren van het produceren en consumeren van een gezonder en duurzamer voedselaanbod
  • Verminderen afhankelijkheid van eiwitgrondstoffen voor (humaan) voedsel van buiten EU.