Thema's

Er zijn 7 thema’s waar het CoE Groen een betekenisvolle bijdrage aan levert:

  1. Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
  2. Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
  3. Vitaliteit in stad en leefomgeving
  4. Gezond voedsel met meerwaarde
  5. Digitalisering en High tech
  6. Nieuwe businessmodellen
  7. Governance

Rekening houdend met de maatschappelijke kennis- en Innovatieopgaven in de KIA ‘Landbouw, Water, Voedsel’ en de zeven thema’s komt ‘maatschappelijke vraag’ en ‘expertise aanbod’ in onderstaande afbeelding bij elkaar: