Project

Systeembenadering Urban Green

De nieuwe trend van het vergroenen van de stad (‘Urban Green’) op daken, straten en in huizen is een hoopvolle ontwikkeling in tijden van klimaatverandering. Het kan bijdragen aan oplossingen rond vervoer, reizen, wonen, werken, recreëren en consumeren. Het initiële niveau van sedumdaken zijn we gepasseerd. Hoe kunnen we de stad duurzaam vergroenen, voeden en onderhouden? Wat zijn daarbij de voordelen en welke invloed heeft dat op mens, flora, fauna, werkklimaat en leefomgeving?

We moeten inspelen op de vraagstukken van nu en in de toekomst. Dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw onderwijs en integraal onderzoek om innovaties mogelijk te maken en nieuwe generaties van mbo-ers en hbo-ers op te leiden. Alle reden voor een interdisciplinaire systeembenadering vanuit micro (water, lucht, temperatuur), meso (plant, mens, dier) en macro (samenleving, regelgeving) waarbij technologische en sociale vernieuwing samengaan.

Het doel van het project is het realiseren van een plek voor aanschouwelijk onderwijs en onderzoek op stedelijke vergroening voor mbo en hbo. Het met de industrie de theorie in de praktijk brengen in de ‘Startup Village’ van Amsterdam Science Park. Het ontwikkelen van curriculum en bijscholen van docenten. Een onderwijslokatie / onderzoeksplatform voor de komende vijf jaar voor verdere implementatie in de stad en op de Floriade (2022).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Volg dit project via https://twitter.com/urbangreen_ams

Tags:

  • duurzame stad
  • kennisuitwisseling
  • klimaatverandering
  • lesmateriaal
  • vergroenen van de stad
  • urban green
  • duurzaam vergroenen
  • hittestress