Nieuws

Meer voedselbossen nodig in Limburg

Gepubliceerd op
19 december 2019

In de statenzaal van het Gouvernement kwamen op 12 december deskundigen bijeen om kennis en ervaringen te delen uit het KCNL-project Voedselbossen in Zuidoost-Nederland. Want voedselbossen zijn een hit. Dat is voor de diverse experts heel logisch.

De afgelopen 4 jaar hebben onderwijs, overheden en heel veel organisaties samengewerkt, kennis ontwikkeld en gedeeld over voedselbossen binnen een project van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL). 

Ans Christophe, lid College van Bestuur van CITAVERDE College stelt dat het aanplanten van meer bossen bijdraagt aan het terugdringen van CO2 en fijnstof, meer biodiversiteit, berging van water, betere bodemgesteldheid en een rijker en een divers landschap. “Het grote voordeel van voedselbossen is dat we ook nog lekker en gezond voedsel dichtbij huis kunnen plukken of rapen. Het bos geeft ons plantaardig voedsel uit de eigen regio, waarvan de carbon footprint laag is. Dus het is gezond voor mensen en voor het klimaat. "Voor CITAVERDE College is het belangrijk om mee te doen in dit soort projecten, omdat wij de opgedane kennis kunnen vertalen in onderwijsprogramma’s en omdat onze docenten goede contacten opdoen en onderhouden met mensen uit hun werkveld."

Robbert Snep, ecoloog en senior onderzoeker van WUR in Wageningen deelt zijn kennis en ervaringen omtrent het bevorderen van natuur dicht tegen steden en dorpen aan. Nu zie je vaak dat aan de rand van bebouwing direct de maisvelden groeien. Voor mensen die in steden en dorpen wonen is het aantrekkelijk om dicht aan de rand van hun wijk een natuurgebied te hebben. Zij kunnen dan heel gemakkelijk de natuur opzoeken om te recreëren. Ook heeft het een positieve invloed op de hitte in stedelijke gebieden (onder bomen voelt het 9 graden koeler) en ook de waterhuishouding in het gebied wordt beter door meer natuur.

Renske Visscher, directeur Zuid-Nederland van IVN benadrukt dat voedselbossen extra voordeel met zich meebrengen voor onze gezondheid, ten opzichte van gewone bossen. “Samen koken en lekker eten is een hit voor ons welzijn, een super goeie combi." Voedselbossen bieden heel veel kansen voor de zorgsector in Nederland. Onderzoek toont aan dat 2 uur per week in de natuur verblijven iemands gezondheid ten goede komt en als je dat combineert met het eten van groente, fruit, noten en zaden uit de vrije natuur, dan werk je extra aan je gezondheid, aldus Visser.

Na het ochtendprogramma konden de ruim 160 bezoekers workshops volgen die verzorgd werden door partners van het project. Daaruit kwam naar voren dat de partners initiatieven hebben ontplooid waar andere partijen aan bij kunnen dragen (er is een nieuwe MBO-opleiding in ontwikkeling) of waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Er is al heel veel inzicht in wet- en regelgeving omtrent voedselbossen en er liggen stappenplannen om een goed voedselbos te starten en om het effectief te laten ontwikkelen. Ook zijn er al goede bespaar- en verdienmodellen voor voedselbossen beschreven.

En toch zijn er nog tal van onderzoeksvragen die nog opgepakt zouden kunnen worden. Daarom wordt bekeken of het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving in de toekomst daar nog een rol kan vervullen. Hubert Mackus, gedeputeerde van Landbouw, Landschap en mobiliteit van Provincie Limburg sloot in zijn slotwoord aan op de sprekers van de ochtend met de uitspraak “Voedselbossen bieden een oplossing voor het verbeteren van de kwaliteit van agrarisch landschap."

KCNL-project Voedselbossen in Zuidoost-Nederland

De 13 partners in dit project zijn: MBO-scholen CITAVERDE College en Helicon Opleidingen, HBO-instellingen HAS Den Bosch en Van Hall Larenstein, gemeente Weert, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, de Brabantse Milieu Federatie, Bosgroep Zuid Nederland, Stichting Horster Landschap, Stichting Phien en Stichting Limburgse Voedselbosbrigade.