Bijeenkomst

Kennisbijeenkomst Groene Gezonde Wijk

Organisator Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving (KCNL)
Datum

do 13 juni 2019 14:00 tot 17:30

Locatie Wellantcollege, Boelelaan 1109, Amsterdam

Graag delen wij met u de eerste oogst van het KCNL project ‘De groene gezonde wijk’, met als doel om groene, integrale ontwerpkaders te ontwikkelen op wijkniveau. Daartoe zijn in deze eerste fase per deelnemende gemeente een aantal studentonderzoeken uitgevoerd.

Welke waardevolle inzichten levert deze samenwerking op? Wat is er - zo halverwege het project - al zichtbaar wat betreft een integrale visie op wijkniveau? U maakt kennis met het project, de projectpartners en u kunt deelnemen aan een werksessie waarin u met ons de eerste contouren van een integrale visie kunt gaan uitzetten.

Zeer waarschijnlijk wordt u ook geïnspireerd door onze samenwerking: meerdere verschillende partners met één missie: groene & gezonde wijken voor iedereen!

Programma

14:00 Ontvangst

14:15 Opening en korte introductie project (Rosemarie Slobbe, KCNL)

14:30 Wat zijn de eerste bevindingen van de relaties gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit in de uitgevoerde onderzoeken? (Dinand Ekkel, lector en Marjolein Boxhoorn, BTL advies)

14:50 Impressies van een paar uitgevoerde studentprojecten en van een aanverwant project ‘vruchtgebruik in de openbare ruimte’. Meer informatie hierover is op de volgende pagina te vinden.

15:30 Pauze

15:45 Workshopronde: met elkaar in groepen aan de slag met een integrale visie voor groen in de wijk: Waar ligt spanning en wat versterkt elkaar? Welke vraagstukken kunnen we daaruit definiëren? Per groep wordt ingezoomd op één van de pilotgemeenten.

16:40 Plenaire afsluiting en drankje na

Aanmelden

Routebeschrijving

Meer over het KCNL-project Groene Gezonde Wijk