Bijeenkomst

KCNL Partnerraad 6 november 2018

Organisator Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving (KCNL)
Datum

di 6 november 2018 14:00 tot 16:30

Locatie Van Hall Larenstein, Kapel, Larensteinselaan 26a, Velp

13:30 uur Inloop met koffie en thee

DEEL I: Ontwikkelingen KCNL

14:00 uur Opening en welkom door Peter van Dongen, voorzitter Stuurgroep KCNL

14:10 uur Presentatie Evelyne van Dongen, programmamanager KCNL

  • update 2018, resultaten financieel en inhoudelijk t/m augustus 2018
  • business case KCNL 2.0
  • presentatie kernteam

DEEL II: Workshops met Casuïstiek als vertrekpunt

14:40 uur

Workshop 1: Groen en Gezondheid Dr. Dinand Ekkel, lector Vitale stad Aeres en Ir. David van Uden, directeur BTL advies KCNL-project “Groene gezonde wijken”

Workshop 2: Integrale samenwerking binnen de stedelijke omgeving Marieke de Haan-Brinkhuis MSc, adviseur milieu Antea Group KCNL-project “Smooth traffic management” W

orkshop 3: Klimaatadaptatie en de functie van stresstesten Jeroen Lasonder Ing, adviseur stedelijk water en riolering Tauw KCNL-project “Innovatieve klimaatstresstest Fryslân” W

orkshop 4: Oplossingen voor klimaatbestendige wijken Ir. Jaap Klein, groepshoofd Stedelijk water en Stephanie Gijsbers MSc, water resources engineer Witteveen+Bos Project “Share my city”

16:00 uur Plenaire terugkoppeling

16:20 uur Samenvatten opbrengsten, reflectie op bijeenkomst en sluiting door Peter van Dongen

Ter afsluiting bent u uitgenodigd voor het gebruiken van een hapje en drankje

Uitnodiging en programma