Bijeenkomst

KCNL Exponar Groen Perspectief - ochtend: Groene KennisCarrousel

Resultaten en kansen na 4 jaar KCNL

Organisator KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
Datum

do 10 oktober 2019 09:00 tot 15:00

Locatie Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, Velp

Op het Exponar Groen Perspectief pakt KCNL groots uit! Laat jezelf inspireren en zorg ervoor dat je erbij bent!

In de ochtend brengen we een programma met onderwerpen geschikt voor mbo- en hbo-studenten en –docenten, en mensen uit het werkveld. In gecombineerde groepen werk je aan een bijzonder of innovatief onderwerp. Zo leer je met en van elkaar hoe de groene sector de sleutel is tot een duurzame leefomgeving, stad, dorp of wijk.

Wat mag je verwachten?

 • van 9.30 – 11.30 u workshops over actuele onderwerpen uit jouw vakgebied, variërend van presentatie tot actief meedoen

 • van 11.30 - 13.00 u een Happy Healthy lunch, met tijdens de lunch:
  • presentatie genomineerden KCNL Studenten Innovatieprijs
  • rondleiding over landgoed Larenstein
  • projectenparade: Expo 40 KCNL-projecten

 • de hele dag (9.00-15.00u) inspiratie opdoen en kennismaken met bedrijven uit het werkveld op de Bedrijvenmarkt van de VVA Carrièredag

Bekijk het programma en schrijf je snel in voor de workshops! Het aantal deelnemers is beperkt en vol=vol.

Programma

9.00-9.30u Inloop en inschrijving

9.40u Welkom door Peter van Dongen,

voorzitter Stuurgroep KCNL

10.00u -10.40u 1e workshopronde Groene KennisCarrousel

10.50 - 11.30u 2e workshopronde Groene KennisCarrousel

Workshops beide rondes (zie voor uitleg hieronder):

 1. Mbo-studenten en onderzoek doen
 2. Monitoren met mbo-studenten
 3. Klimaatbestendig ontwerpen met bomen
 4. Het duurzame zorgterrein
 5. Kleiwinning uit slib
 6. Energietransitie
 7. Voedselbossen
 8. Klimaatbestendigheid getoetst
 9. Bijen en biodiversiteit
 10. Groene oplossingen voor de stad
 11. Verwondering en natuurbeleving

11.30 - 13.00u Happy Healthy Lunch voor studenten

Workshops:

Workshop 1.  Mbo-studenten en onderzoek doen

De onderzoeksvaardigheden van mbo’ers zijn onmisbaar, geven veel bedrijven aan als een belangrijke ontwikkeling. Als je gaat werken heb je ze nodig én als je kiest voor doorstuderen op het hbo. Een student en docent van het mbo en iemand uit het werkveld vertellen gezamenlijk over de onderzoeksvaardigheden van mbo’ers. Kom luisteren en laat je verbazen.

Workshop 2.  Monitoren met mbo-studenten

Monitoren haalt veel waardevolle gegevens op uit de praktijk. Mbo’ers zijn daarbij onmisbaar. Wat is monitoren? Waarom is dit nodig? Hoe moet je dat doen en met welke hulpmiddelen? Dat laten een mbo-docent en -student zien. Met die gegevens kan nieuwe kennis worden ontwikkeld. We schetsen een doorkijk naar ruimere deelname van mbo-studenten aan KCNL-projecten.

Workshop 3. Klimaatbestendig ontwerpen met bomen

Er is al een lijst met klimaatbestendige bomen. Wordt daar nu wel mee gewerkt? Wat is het verwachte effect? Welke betekenis heeft klimaatbestendige beplanting? En wat is klimaatbestendig in relatie tot bomen?  In deze workshop geeft een van de opstellers van die lijst antwoord op die vragen.

Workshop 4. Het duurzame zorgterrein

Actieve workshop! Ga aan de slag met een echte praktijkopgave voor een zorginstelling voor dementie. Het terrein duurzaam inrichten voor demente bewoners … wat komt daarbij kijken? Je leert hoe je moet ontwerpen vanuit de wensen van bewoners. De opdrachtgever of begeleiders van de bewoners worden ook bij de workshop verwacht. Levensecht dus.

Workshop 5. Kleiwinning uit slib

Wat eerst afval leek, wordt tegenwoordig gezien als waardevolle bouwstof: baggerslib. Het slib wordt nu gebruikt als grondstof voor de baksteenindustrie. Vanwaar die omslag in het denken? Waarom wordt daar nu anders mee omgegaan dan voorheen en… wat betekent dat ‘omdenken’ voor andere afvalstromen? Is dit ook circulaire economie? Uitleg door iemand die direct betrokken is bij de ‘kleiwinning’.

Workshop 6. Energietransitie

De omslag naar een energievoorziening die vrij is van fossiele brandstoffen duurt lang, en lijkt af te hangen van een grootschalige aanpak. Maar je kunt ook dicht bij huis eigen initiatief ontwikkelen. Dat deden ook twee personen die aan riviertje De Dommel wonen. Ze maakten een spiraalvijzel om energie op te wekken met behulp van de waterkracht van De Dommel. Laat je inspireren!

Workshop 7. Voedselbossen

Op landgoed Larenstein wordt op 10 oktober de eerste aanplant verricht voor het voedselbos. Met het bos willen we onder andere bijdragen aan korte ketens in de voedselproductie. Wat zijn de achtergronden van dit voedselbos? Wat kan het bos betekenen voor de hogeschool? Wat zijn de huidige inzichten in voedselbossen? Een medewerker van de hogeschool geeft uitleg. Ga ook zelf buiten kijken. Eind van de middag wordt de eerste beplanting gepoot!

Workshop 8. Klimaatbestendigheid getoetst

Is jouw project, straat, wijk of stad bestand tegen veel regen, geen regen of extra hitte? Tijdens deze workshop leer je hoe je dit als professional kunt toetsen. In het KCNL project ‘Klimaatbestendigheid getoetst’ leer je van de resultaten uit dit project met studenten van de HAS en adviesburo TAUW.  Zie ook: LINK

Workshop 9. Bijen en biodiversiteit

Een klassiek onderwerp inmiddels, maar nog altijd van het grootste belang. Een expert op het gebied van bijen en biodiversiteit schetst de problematiek én kansen om biodiversiteit te bevorderen. Hoe houd jij rekening met een succesvolle bloeiboog? Succesvolle keuzedelen op het mbo maken de kennis aantrekkelijk en gemakkelijk toepasbaar.

Workshop 10. Groene oplossingen voor de stad

Na deze bijeenkomst weet je hoe je de natuur en groen kunt inzetten om tot een duurzame stad te komen. Wat is het effect van geveltuinen, daktuinen, wadi’s, bomen, voedselparken op de ontwikkeling naar een duurzame stad? Hoe kunnen groene elementen het effect van zonnepanelen versterken?  Met natuur in de stad antwoord geven op de ontwikkeling naar een duurzame stad.

Workshop 11. Verwondering en natuurbeleving

Workshop in het groenste lokaal van de hogeschool: buiten, op het landgoed. Enthousiaste docenten en studenten nemen je in een kleine groep mee op een wandeling over het landgoed en laten je ervaren hoe je natuur beleefbaar kunt maken en wat de betekenis daarvan is. Vertaal die kennis naar jouw eigen leefomgeving!