Project

Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân

Welke impact hebben intensievere buien, langdurige droogte en hitte op de economie en leefomgevingskwaliteit? In dit project ontwikkelen we instrumentarium voor klimaatadaptief ontwerpen, gebruiken en beheren van het stedelijk en landelijk gebied in Fryslân. We noemen het de Innovatieve Klimaatstresstest.

Dit project wil inzicht geven in de mogelijke effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast (overstromingen), maar ook hittestress. Dan doen we door het ontwikkelen van een Klimaatstresstest om klimaatadaptatiestrategieën en keuzes in Fryslân te onderbouwen en te prioriteren, en participatieve gebiedsontwikkeling te stimuleren.

Een aantal resultaten:

 • Het project ontwikkelt een Climatemap die voor het hele beheersgebied van het Wetterskip en provincie Fryslan de overstromingsrisico’s uitrekent bij hevige neerslag en de hitte in de stad en regio bij klimaatsontwikkelingen. Dit model laat knelpunten zien in en om de gebouwde omgeving waarmee de diverse actoren maatregelen kunnen plannen om schade te voorkomen. In Masterclasses Klimaatadaptatie worden best practices gepresenteerd met hun nut en noodzaak.
 • Het doel is namens de regio de Culturele Hoofdsteden van Europe 2019 (Matera in Italië en Plovdiv in Bulgarije) een instrument te bieden waarmee zij kunnen leren van onze ervaringen met klimaatdaptatie.
 • De gemeente Leeuwarden (Culturele Hoofdstad 2018) zal worden uitgelicht in 3D. Hierbij is Leeuwarden de voorbeeldstad voor andere (kleinere) gemeenten en Europese steden die nog niet zo ver zijn met het in kaart brengen van klimaatgevolgen.
 • Er worden tools ontwikkeld in de vorm van 3D-animaties en kennisclips van gidsprincipes en gidsmodellen om het watersysteem klimaatadaptief en waterrobuust te maken.
 • De kaarten, analyses en inzichten worden ontsloten in de vorm van Story Maps (online verhalen bestaande uit GIS-kaarten, tekst, video’s etc.) via het kennisportaal in samenwerking met het platform Climate Adaptation Services.

(Bron foto: Pixabay)

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Tags:

 • duurzame stad
 • gebiedsontwikkeling
 • klimaatverandering
 • klimaatadaptatie
 • ruimtelijke adaptatie
 • klimaatbestendig
 • duurzaam watersysteem
 • duurzaam waterbeheer
 • klimaattoets
 • klimaatstress