Nieuws

Groot enthousiasme voor 1e Groene Kenniscarrousel over bijen

Gepubliceerd op
21 maart 2019

Experts op het gebied van bijen en biodiversiteit kwamen op 27 februari in het Zone.college in Almelo bijeen om hun kennis met elkaar, met studenten, docenten, bedrijfsleven en andere belangstellenden te delen. Zone.college en KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) organiseerden een zogeheten Groene KennisCarrousel. De bijeenkomst oogstte veel waardering bij de circa 130 deelnemers, en is de eerste van een serie.

Gastsprekers hadden ieder een enthousiast verhaal over hun ervaringen met het onderwerp. De zeven workshops vormden een prachtige mix van actuele inzichten en ambachtelijke producten. Zo presenteerde Arjen de Groot onderzoeksresultaten uit het project Kennisimpuls bestuivers (WUR) en toonde gastspreker Rob van Hernen in een workshop een oeroude gevlochten bijenkorf, die nog steeds functioneert.

In de workshops werden de onderwerpen Floriade Lint 6, natuurlijke vegetaties, wilde bestuivers, biodiversiteit in Almelo, biodiversiteit en voedselproductie en de korfimkerij belicht. Ook omvatte het programma een smakelijke maaltijd én een culturele verrassing van muziekartiest Luuk Lenders.

Serie KennisCarrousels

Met de Groene KennisCarrousel trekt het KCNL in 2019 langs nog eens vier à vijf mbo-colleges, verspreid over het land, met als doel kennis van de KCNL-projecten uit te wisselen tussen werkveld, docenten en studenten, over uiteenlopende onderwerpen. Meer informatie daarover verschijnt op de site van KCNL.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Freek Rurup, 06-12855900 of freek.rurup@kcnl.nl

De presentaties en opbrengsten zijn te vinden op 1e Groene Kenniscarrousel