Artikel

Bodemvriendelijke natuurontwikkeling - Kennisplatform Bodem en Natuur

In Nederland moet de komende jaren veel natuur hersteld en ontwikkeld worden. Zo beslaat de natuur ontwikkelopgave 80.000 ha nieuwe natuur voor 2027. In de meeste gevallen wordt voormalige voedselrijke landbouwgronden omgezet naar voedselarme natuur.

In 2016 organiseerde de provincie Gelderland een bijeenkomst ‘Kennisuitwisseling bodemvriendelijke natuurontwikkeling’, met deelnemers uit het bedrijfsleven, onderzoek, overheid en terreinbeheer. Hieruit bleek een behoefte aan kennisontsluiting, -ontwikkeling en –deling omtrent dit thema.

Van Hall Larenstein richtte hiervoor hetKennisplatform Bodem en Natuur op, met bijdragen van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) en de provincie Gelderland. Dit verbindt kennisinstituten, groene onderwijs en beroepspraktijk van het terreinbeheer.

Doel

Kennisuitwisseling en kennisontwikkeling om bij natuurherstelmaatregelen meer rekening te houden met de bodem. Het platform biedt:

 • kennis over bodemvriendelijke natuurontwikkeling
 • informatie over reeds uitgevoerde en nog lopende natuurontwikkelingsprojecten
 • toegang voor vragen en onderzoek
 • Q&A en informatiebrochures voor de beroepspraktijk
 • onderwijspakketten voor het mbo en hbo (onderdeel van de specialisatie toegepaste ecologie bij de VHL opleiding BNB en een verdiepingsslag in de minor Ecohydrologie, dictaat bodem en Natuur, afwegingsschema)
 • een praktijkgerichte cursus in het kader van LLL, bij- en nascholing
 • de website/loket Bodem en Natuur met eenvoudige toegang tot basiskennis, recente praktijkervaringen en onderzoeksdata m.b.t. maatregelen om op een bodemvriendelijke wijze natuur te ontwikkelen.

Tags:

 • duurzame stad
 • kennisuitwisseling
 • ecosysteemdiensten
 • biodiversiteit