Uitgelicht

Startbijeenkomsten thematische calls programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

In januari publiceert Regieorgaan SIA nieuwe thematische calls rondom het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Dit onderzoeksprogramma richt zich op maatschappelijk relevant onderzoek binnen het groene domein. De onderzoeksprojecten die hieruit voortkomen vinden een plek binnen het Centre of Expertise Groen.

Het thematisch onderzoek door hogescholen heeft als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. Voor iedereen die meer weten over deze calls of op zoek is naar consortiumpartners, zijn er vier startbijeenkomsten per thema:

Klik op de verschillende data voor meer informatie.

Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel.

De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers, belanghebbenden en potentiële gebruikers van onderzoekresultaten. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn aanwezig om duiding te geven aan het thema.

De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’ die onderwijs verzorgen in de sector Agro en Food, ook andere hogescholen kunnen meedoen. Regieorgaan SIA financiert het programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.