Partners

Het huidige netwerk van het CoE Groen bestaat, naast de vier HAO’s, uit een veelheid aan (mkb)bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten, provincies, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Uit dit netwerk is een aantal consortiumpartners gekozen die de komende jaren bijdragen aan de ontwikkeling van de zeven thema's. Er is gekozen voor consortiumpartners die niet alleen onderdeel zijn van het netwerk, maar zelf een deel van het netwerk vertegenwoordigen.

De huidige consortiumpartners zijn een afspiegeling van de verschillende sectoren en kennispartijen:

Groene Hogescholen

 • Aeres Hogeschool
 • Hogeschool Inholland
 • HAS Hogeschool
 • Hogeschool Van Hall Larenstein

Brancheorganisaties

 • ZLTO
 • BoerenNatuur
 • LTO Akkerbouw
 • Greenports
 • Glastuinbouw NL
 • Bionext

Kennisinstellingen

 • Proeftuin Zwaagdijk /World Horti Centre
 • TiFN Food & Nutrition

Mbo instellingen

 • Helicon Opleidingen
 • Zone.college
 • Clusius College
 • Aeres MBO
 • Wellantcollege
 • Curio
 • Terra
 • Lentiz

Innovatienetwerken

 • Food Valley.NL
 • SIGN

Publieke organisaties

 • De Liemersambassade
 • Economic Board Arnhem Nijmegen

Bedrijven

 • Van RijsingenGreen
 • TAUW