Ruimtelijke adaptatie

Ruimtelijke adapatie is het inrichten van onze steden en buitengebied om rekening te houden met de toekomst, met name klimaatverandering. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp ruimtelijke adaptatie.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp ruimtelijke adaptatie. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond ruimtelijke adaptatie.

Nieuwe projecten ruimtelijke adaptatie

Wilt u een project opstarten rond ruimtelijke adaptatie, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten ruimtelijke adaptatie

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond ruimtelijke adaptatie:

Biodiversiteitsstresstest
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Leren van klimaatinnovaties
• Studie Polder Middelburg en Tempelpolder