Recreatie

Recreatie speelt ook in natuur en leefomgeving een belangrijke rol. Recreatie biedt ruimte, inspiratie en ontspanning. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp recreatie.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp recreatie. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond recreatie.

Nieuwe projecten recreatie

Wilt u een project opstarten rond recreatie, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten recreatie

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond recreatie:

• Groene Hart Academie 2.0
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Inrichting voor natuurbeleving
• Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder
• Samen voor bijen
• Tata Eiland
• Veenweidevoedsel
• Vitale Kustzones, Holwerd aan Zee