Natte teelten

Natte teelten zijn gewassen die met hun voeten in het water kunnen staan. Ze kunnen bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling in natte gebieden. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp natte teelten.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp natte teelten. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

U kunt zelf een project opstarten rond dit onderwerp of meer lezen over een van de huidige projecten.

Nieuwe projecten natte teelten

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten natte teelten

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond dit onderwerp:

• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Veenweidevoedsel