Leefbaarheid

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond leefbaarheid. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond dit onderwerp.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp leefbaarheid. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten leefbaarheid

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten leefbaarheid

Binnen het KCNL loopt al een aantal projecten rond dit onderwerp:

• Biodiversteitsstresstest
• Community of Practice 'Verwaarden openbare ruimte'
• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Kansen voor agroforestry in de regio Nijmegen
• Stad & Milieuaanpak voor duurzame wijken
• Smooth Traffic Management
• Smooth Traffic Management II
• Vitale Kustzones, Holwerd aan Zee
• Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte