Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het aanpassen van inrichting en beheer van een gebied om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen doorstaan. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatadaptatie.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatadaptatie. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond klimaatadaptatie.

Nieuwe projecten klimaatadaptatie

Wilt u een project opstarten rond klimaatadaptatie, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten klimaatadaptatie

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond klimaatadaptatie:

• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Leren van klimaatinnovaties
• Limburg waterklaar