Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is de ontwikkeling van een gebied in samenwerking van overheden met burgers en ondernemers, om zo maatschappelijke doelen te bereiken. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp gebiedsontwikkeling.

Projecten

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp gebiedsontwikkeling. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond gebiedsontwikkeling.

Nieuwe projecten gebiedsontwikkeling

Wilt u een project opstarten rond gebiedsontwikkeling, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Neem dan contact met ons op.

Huidige projecten gebiedsontwikkeling

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond gebiedsontwikkeling:


Groen Blauw Netwerk Veluwezoom
• Groene Hart Academie 2.0

Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Inrichting voor natuurbeleving
• Integrale gebiedsagenda Vechtdal

Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder
• Studie Polder Middelburg en Tempelpolder
• Tata Island
• Veenweidevoedsel