Nieuws

Vruchtbare Partnerraad KCNL

Gepubliceerd op
28 juni 2018

De vijfde Partnerraadbijeenkomst KCNL werd gehouden in Places of Hope, onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De expositie met de titel ‘Zin in de toekomst!’ bood het KCNL een unieke kans om met partners in gesprek te gaan over die toekomst. De grote opkomst liet zien dat het KCNL leeft en dat partijen bereid zijn te investeren.

Met de 61 aanwezige partners ging het KCNL de dialoog aan over de toekomst. Na een lovende Midterm-review is de subsidie voor de komende 1,5 jar toegekend, maar daarna zullen de partners samen het KCNL moeten vormgeven en dragen.

Meerwaarde KCNL

Op de bijeenkomst vertelden drie samenwerkingsprojecten tussen private partijen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek waar de meerwaarde van het KCNL zit of kan zitten.

Zo vertelde Jan Zijlstra, beleidsondernemer en projectleider, met veel enthousiasme over het project Holwerd aan zee. Hij benoemde de voordelen van samenwerking met het mbo en hbo onderwijs. Dankzij de bemiddeling van het KCNL is er landelijk verbinding gemaakt met diverse mbo en hbo instellingen en is de continuïteit van de inzet van studenten beter geborgd waardoor langjarige trajecten kunnen worden uitgevoerd. Studenten worden opgeleid om projecten integraal te benaderen en ook in het veld aan de slag te gaan, zodat ze dat ook later in de beroepspraktijk zullen toepassen.

Positief

Uit de dialoog met de partners bleek dat zij vinden dat het KCNL een positieve bijdrage heeft op de volgende punten:

  • De verbinding tussen partners en de ontwikkeling van projecten komt veel makkelijker tot stand.
  • De traagheid van het onderwijs zorgt voor moeilijke samenwerking. De aanjagende werkwijze van het KCNL is een stap in de goede richting.

    Het KCNL is laagdrempelig en makkelijk toegankelijk.

  • Het KCNL kan het verschil maken, doordat het openstaat voor jonge mensen.
  • Het KCNL stimuleert het doen van praktijkonderzoek met wederzijdse kennisdoorstroom: van werkveld naar onderwijs en andersom.
  • Door praktijkonderzoek wordt de intrinsieke motivatie van de student aangesproken. De student leert hierdoor makkelijker en vergeet minder.
  • De aanpak van vraagstukken en gebiedsopgaven door onderwijs en onderzoek vraagt om samenwerking met bedrijven, overheden en de lokale belanghebbenden.
  • Het KCNL kan ‘de bal goed rondspelen’, kan het netwerk beschikbaar stellen, kan landelijk de verbinding maken en ook landelijk de opbrengsten delen.
  • Het KCNL verbindt mbo en hbo en benut de niet te onderschatten waarde van het onderwijs bij de aanpak van regionale opgaven.

Lees hier het uitgebreide verslag: