Nieuws

Symposium Omgevingswet, 21 september a.s.

Gepubliceerd op
8 september 2017

De (ruimtelijke) kwaliteit van het Groene Hart blijft onderwerp van discussie. De nieuwe Omgevingswet verandert de rol van provincies en gemeenten van sturend naar meer faciliterend. De vraag is hoe bewoners en gebruikers van het gebied meer betrokken kunnen worden bij ‘hun’ groene leefomgeving.

De Groene Hart Academie houdt zich al een aantal jaren bezig met diverse vraagstukken in het Groene Hart en wil dit graag blijven doen. Daarom nodigt zij betrokken partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan en te bezien wat nodig is om de kwaliteiten van het Groene Hart te behouden en versterken.

Op donderdag 21 september organiseert De Groene Hart Academie het symposium "Groene Hart: Hoe verder met de Omgevingswet?" Het symposium wordt gehouden in Theater Kaleidoscoop, in Nieuwkoop en begint om 13.30 uur. Voorafgaand is het mogelijk om bij de lunch aan te schuiven. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel, om 16.30 uur.

Aanmelden voor de middag en lunch kan via:
Symposiumomgevingswet@nieuwkoop.nl

Foto: Maurits Lopes Cardozo.