Bijeenkomst

Praktijkdag Nationale Bijenstrategie 'Bijen in business'

Organisator Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving (KCNL)
Datum

do 19 september 2019

Locatie LocHal Seats2meet, Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg

Op de Praktijkdag Nationale Bijenstrategie krijgt u in de ochtend inzicht in praktijkvoorbeelden van 'Bijen in Business' via diverse excursies. In het middagprogramma kunt u sessies volgen over onderwerpen als het samengaan van het beschermen van gewassen en biodiversiteit , de inzet van big data voor bestuivers, en het inzetten van inkoop en pacht voor biodiversiteit. Het programma wordt afgesloten met de ondertekening van de strategie door een aantal nieuwe partners.

  • Waar:
    LocHal Seats2meet, Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg (zeer goed bereikbaar met de trein. Mocht u toch met de auto komen:
    • Ochtendprogramma:
    • excursies op verschillende locaties (vertrek vanaf LocHal met bus of te voet). Neem afhankelijk van het weer zonnebrand of een paraplu mee. Veel excursies zijn buiten.
    • Middagprogramma: LocHal Seats2meet
  • Tijd 09.30-16.30 (inloop vanaf 9u)

In de rechterkolom vindt u uitnodiging en programma en via deze link komt u bij het programma en de aanmeldlink en kunt u zich aanmelden voor zowel het ochtend- als het middagprogramma. 

Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Brabant op 19 september!

Ger van Laak, Kenniscentrum voor Natuur en Leefomgeving

Just Kalverkamp, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Esther Rotteveel, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rob van Dijk, Christina Rademacher en Paula Paulus, gemeente Tilburg