Bijeenkomst

Oogsten van Voedselbos Larenstein

Organisator Van Hall Larenstein
Datum

do 28 maart 2019 13:15 tot 16:30

Locatie Van Hall Larenstein
Zaal/kamer Kapel

Debat over ontwerp, aanplant en gebruik

Het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s organiseert een debat met de titel ‘Oogsten van Voedselbos Larenstein’. Experts op het gebied van voedselbossen geven hier eerst hun visie op het te ontwikkelen voedselbos op Duurzaam Kennislandgoed Larenstein. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in debat over ontwerp, aanplant en gebruik van het voedselbos.

'Voedselbos': het had het woord van het jaar 2018 kunnen zijn. Op Landgoed Larenstein wordt er niet alleen over gepraat, maar wordt ook een voedselbos ontwikkeld. In het Masterplan voor Duurzaam Kennislandgoed Larenstein is door Helicon MBO en Van Hall Larenstein een hectare opgenomen voor een nieuw voedselbos waarbij het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s nu het initiatief neemt. Als onderdeel van een duurzaam voedselsysteem in deze regio, als een onderwijs- en onderzoeksfaciliteit, en omdat Helicon MBO en Van Hall Larenstein hun landgoed willen verduurzamen.

 

Programma

13.15 uur Inloop

13.30 uur Opening door Peter van Dongen, voorzitter College van Bestuur Van Hall Larenstein

14.00 uur Experts geven hun visie op voedselbos Larenstein: Wouter van Eck, voedselbosdeskundige, botanist en trainer, eigenaar van voedselbos Ketelbroek, Sijtse Jan Roeters, landschapsontwerper bijEelerwoude en expert op het gebied van voedselbossen

15.00 uur Rondetafelgesprek onder leiding van Noël van Dooren, lector Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s Van Hall Larenstein. Deelnemers zijn Wouter van Eck, Sijtse Jan Roeters, Sjef van Dongen, eigenaar van en adviseur permacultuur bij FruitzforLife en eigenaar van een permacultuurtuin met voedselbos en Adrian Noortman, docent Landschapsontwerp Van Hall Larenstein.

15.30 uur Debat tussen alle aanwezigen onder leiding van Evelyne van Dongen, Programmamanager Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

16.30 uur Afsluiting door Arjen Jaarsma, directeur Helicon MBO locatie Velp

 

Aanmelden en informatie

Aanmelden gaat via het aanmeldingsformulier en kan tot en met maandag 25 maart.

Meer informatie over het Voedselbos Larenstein vind je op de website van Van Hall Larenstein.
Contactpersoon is Geartsje Oosterhof, projectleider Voedselbos Larenstein, te bereiken via mail of telefonisch op 06-57543279.

Wij hopen je 28 maart te zien om met elkaar van gedachten te wisselen!

Noël van Dooren, lector Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s

Geartsje Oosterhof, projectleider Voedselbos Larenstein