Bijeenkomst

Onderwijsdag natuurinclusieve landbouw Den Bosch

Deze regionale dagen zijn een vervolg op de succesvolle onderwijsdag tijdens het tweedaagse congres natuurinclusieve landbouw in november. Op basis van een evaluatie van die dag, is het programma voor april samengesteld. Vooral de oproep om verdieping en concreet aan de slag te gaan hebben we gehoord.

Organisator Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein.
Datum

do 24 september 2020 15:30 tot 19:30

Locatie HAS Hogeschool, Den Bosch

In verband met de aangescherpte richtlijnen Corona is de bijeenomst van 9 april uitgesteld naar 24 september (onder voorbehoud).

De middag wordt geopend door twee ondernemers. Daarna zijn er 5 tafelsessies waarbij we de wiki natuurinclusieve landbouw van Groen Kennisnet als leidraad voor de onderwerpen per tafel hebben gebruikt. Het doel is, naast nieuwe kennis opdoen, ook zelf aan de slag te
gaan met het lesmateriaal en idee├źn te delen. Door aan tafel te zitten met een gevarieerde doelgroep gaat dat zeker lukken.

Programma

 • 15:30 Inloop
 • 16:00 Welkom en inleiding
 • 16:15 Gesprek tussen ondernemers
 • 16:45 WikiWerkt NIL
 • 17:00 Maaltijd
 • 17:30 Korte pitch tafelsessies
  Tafelsessie 1 Wat is biodiversiteit en wat moet ik er mee?
  Tafelsessie 2 Kruiden in t gras: een plus voor boer en biodiversiteit?!
  Tafelsessie 3 Groene gewasbescherming
  Tafelsessie 4 Bodembattle o.l.v. NAJK en uitkomst bodempilot
  Tafelsessie 5 Stappen in het verdienmodel van de ondernemer
 • 18:45 Project Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (BIMAG) nog onder voorbehoud
 • 19:15 Afsluiting
 • 19:30 Netwerkborrel