Project

Natuurbetrokkenheid

Het concept natuurbetrokkenheid staat in toenemende mate in de belangstelling van wetenschap en maatschappij. Aanleiding daarvoor is de gedachte dat onze vervreemding van de natuur heeft geleid tot de problemen die nu op ons afkomen ten aanzien van natuur, milieu en klimaat.

Foto: Natuurbetrokken boeren Annuska en Leo de Jongh

Natuurbetrokkenheid houdt in dat we ons onderdeel voelen van de natuur, dat we ons identificeren met de natuur en dat de natuur een deel is van ons zelf-concept. Als je er in slaagt om natuurbetrokkenheid te vergroten, dan versterk je intrinsieke motivatie van mensen om zich in te zetten voor natuur, milieu en klimaat. In die zin heeft het concept enorme mogelijkheden in de huidige crisis. Die intrinsieke motivatie kan mogelijk sterker zijn dan externe motivatie, bv financieel voordeel door belastingmaatregelen.

Veel natuur(beschermings)organisaties bieden programma’s en voorzieningen in de natuur aan om (indirect) de natuurbetrokkenheid van mensen te vergroten. Hierbij kan het gaan om natuureducatie voor kinderen van de basisschool, het toegankelijk maken van natuur voor recreatie of bijvoorbeeld de aanleg van een buurttuin of vrijwillig landschapsbeheer.

Deze programma’s en voorzieningen leggen de basis voor natuurbescherming omdat mensen eerst iets moeten hebben met natuur voordat ze het willen gaan beschermen. Er zijn echter nog wel wat vragen rondom de effectiviteit en de efficiëntie deze programma’s, zeker gezien de korte tijd die sommige programma’s hebben om mensen te raken.

Doelstellingen van het project zijn:

  1. het ontwikkelen een verfijndere methodiek (meetinstrument) om het effect en effectiviteit van natuurprogramma’s op natuurnatuurbetrokkenheid aan te tonen.
  2. Het doen van aanbevelingen voor versterking van effect en effectiviteit van de natuurprogramma’s.
  3. Langjarige samenwerking.

We streven ernaar een gedegen onderzoekskader op te stellen voor het meten van natuurbetrokkenheid, zodat ook langetermijneffecten onderzocht kunnen worden.