Nieuws

Lesmateriaal Keuzedeel dak- en gevelbegroeiing beschikbaar

Gepubliceerd op
6 september 2018

Het KCNL-project 'Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw' heeft al veel kennis en ervaring opgeleverd bij groenbedrijven en onderwijs. Nu is er ook een schat aan bronmateriaal beschikbaar om een keuzedeel op te zetten voor mbo niveau 3 en 4.

Het lesmateriaal vormt een prima basis voor de voorbereiding en uitvoering van lessen voor het keuzedeel dak- en gevelbegroeiing. Het materiaal gaat ervan uit dat de begeleidend docent kennis van/ervaring heeft met dak- en gevelbegroeiing op het niveau van het Persoonscertificaat Dak- en gevelgroen voor Gevorderde, zoals uitgegeven door de Stichting Groenkeur.

Meer over het KCNL-project 'Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw'