Nieuws

KCNL treedt toe tot de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’

Gepubliceerd op
22 december 2016

Begin december is het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving officieel toegetreden tot de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’. In deze City Deal werken de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu samen met een zevental steden en partners uit het bedrijfsleven en onderwijs aan het steeds beter in geld uitdrukken van de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad.

TEEB-stad tool en de Atlas Natuurlijk Kapitaal

Een paar jaar geleden is, op basis van de systematiek van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), de TEEB-stad tool ontwikkeld om de baten van groen ook in euro’s te kunnen uitdrukken. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. In de tool zitten diverse wetenschappelijke kengetallen verwerkt, die een indruk geven van de waarde van groen in projecten. De tool wordt onder andere gebruikt door gemeenten bij de planvorming en in gesprek met de baathouders, zodat zij mogelijk bijdragen aan de aanleg en het onderhoud van het groen.

Doelstelling van de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ is de huidige TEEB-stad tool verder te ontwikkelen, het gebruik bij de planvorming te stimuleren en de tool nog meer in te zetten in de communicatie naar de baathouders van het groen. Bovendien moet de TEEB-stad tool onderdeel gaan worden van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De komende periode zullen de partners in de City Deal diverse leergroepen opzetten, waarin op basis van leervragen met de tool wordt geëxperimenteerd.

Meerwaarde KCNL
Naast het leveren van een bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van de TEEB-stad tool en de Atlas Natuurlijk Kapitaal gaat het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving binnen de City Deal ook een bijdrage leveren aan de Community of Practice. O.a. door samen met lectoren, docenten en studenten innovatie-vraagstukken op te pakken. Ook gaat het KCNL opbrengsten uit projecten delen met het TEEB City Deal netwerk, met name op het thema Ontwikkelen naar een Duurzame stad.
De City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Onder de partners bevinden zich o.a. het RIVM, VHG, Bureau Tauw, de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), de Coöperatieve Samenleving, de Hogeschool van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en nu dus ook het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving.

Foto: Ben ter Mull.