Nieuws

KCNL-project levert bijdrage aan internationaal agroforestrycongres

Gepubliceerd op
11 april 2019

Van 20-24 mei vindt in Montpellier, Frankrijk het vierde wereldcongres over agroforestry plaats, met meer dan 1000 deelnemers van over de hele wereld . Onderwerpen: hoe zet je agroforestry in voor klimaatadaptatie en voedselvoorziening, met name in de kwetsbare gebieden van de wereld? En hoe bevorder je agroforestry?

Vanuit Van Hall Larenstein presenteren docent-onderzoeker Albertien Kijne en lector Euridice Leyequién een poster over het KCNL-project 'Businessmodellen voor agroforestry door waardecreatie'. Bij dit project doet Van Hall Larenstein onderzoek met en bij 6 verschillende landbouwbedrijven over hoe de bedrijven op rendabele wijze meer natuurinclusief gemaakt kunnen worden met agroforestry. Overkoepelende organisaties Agrobosbouw NL en Stichting van Akker naar Bos ondersteunen het project.

De bedrijven die deelnemen aan dit KCNL-project zijn heel divers. Een van de bedrijven heeft al een voedselbos, maar wil weten hoe de fruitproductie daaruit het beste verwerkt kan worden, een volgend bedrijf wil starten met het houden van pluimvee onder bomen en wil graag weten welke bomen daar geschikt voor zijn, en een derde bedrijf denkt na over het starten met voedselhagen/ houtwallen waar hun koeien dan van kunnen eten.

Er worden zoveel mogelijk studenten op het onderzoek gezet. Daarnaast wordt met de Provincies Overijssel en Gelderland gekeken naar hoe regelgeving agroforestry kan bevorderen. Het KCNL-project is afgelopen september begonnen en loopt door tot de zomervakantie van 2020.

Euridice en Albertien gaan er vanuit dat zij op het congres veel nieuwe kennis en inspiratie zullen opdoen om in te zetten in het KCNL-project.