Nieuws

KCNL organiseert Studentenchallenge voor Natuurtop IPO

Gepubliceerd op
25 september 2017

Donderdag 14 september vond de Natuurtop van het Interprovinciaal Overleg (IPO) plaats in Schoorl. Het KCNL organiseerde hier de studentenchallenge Nature Keeper. Studenten pitchten innovatieve ideeën.

De studenten waren betrokken bij de Natuurtop door hun deelname aan de Challenge Nature Keeper, mede voorbereid door het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL). Studenten van groene opleidingen waren uitgedaagd met innovatieve ideeën te komen om de natuur te beschermen en de verbinding met maatschappij en economie te versterken.

Aan de Challenge namen zeven studententeams deel van de ‘groene’ hbo- en mbo-scholen Aeres, InHolland, HAS Hogeschool en Van Hall Larenstein. Hun inzendingen, verzameld en voorgeselecteerd door het KNCL, varieerden sterk. Zo was er een initiatief voor voedselinnovatie door de consumptie van insecten te stimuleren, een idee om paardenmest duurzaam te verwerken, of om afvalstromen van de productie van meel te gebruiken voor lekkere koekjes. Winnende inzending was ‘De voetbalschuif’ van Piet van Loon en medestudenten van de opleiding Landscape and Environment Management van InHolland. Zij ontwikkelden naar aanleiding van de verplaatsing en samenvoeging van drie voetbalverenigingen een duurzame visie op landschappelijke inpassing, natuurontwikkeling en duurzame herbestemming.

Deze Challenge liet zien hoe creatief en vindingrijk studenten zijn en hoe waardevol hun bijdrage is in de transitie naar een duurzame leefomgeving met behoud van natuurwaarden. Het KNCL maakt in de projecten die zij uitvoert samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen gebruik van de kwaliteiten van studenten.
 
De publieksprijs werd aan de winnaar uitgereikt door Gedeputeerde en IPO-bestuurslid Jan Jacob van Dijk. Daarmee besloot hij een leerzame Natuurtop 2017, die weer nieuwe kansen en inzichten opleverde voor natuur en samenleving.

Meer lezen? https://natuurtop.nl/

Fotograaf: Sebastiaan ter Burg.