Nieuws

KCNL onderzoekt mogelijkheden ecotoerisme

Gepubliceerd op
16 april 2019

Het KCNL pakt vragen op uit de beroepspraktijk die inspelen op de maatschappelijke opgaven voor herstel van biodiversiteit en herstel van natuurwaarden. Daarom ging het KCNL mee op studiereis rond ecotoerisme in Oostenrijk.

Het KCNL koppelt de beroepspraktijk aan maatschappelijke opgaven met een integrale blik waarbij ruimte moet zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving als geheel; economisch, sociaal en ecologisch.

Tijdens de studiereis hebben we onderzocht hoe ecotoerisme kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wat zijn de succesfactoren. We zijn naar Oostenrijk gegaan omdat daar mooie voorbeelden zijn op dit gebied. Kijken hoe dit inpasbaar is in Nederland.

De thematiek sluit aan bij het programma KCNL. Evelyne van Dongen heeft aan deze reis deelgenomen als programmamanager van het KCNL. Om vervolgens de kennis mee te kunnen nemen in agendasetting en visie en programma-ontwikkeling.

Deze ervaring krijgen doorwerking in o.a. samenwerking die ontwikkeld wordt in het kader van het Programma Veluwe op 1!. De Veluwe, de bij toeristen meest bekende en beste bezochte regio, zoekt naar oplossingen  om biodiversiteit en gelijktijdig de leefbaarheid overeind te houden. Het KCNL gaat in samenwerking met het lectoraat Duurzame landschappen en studenten van Van Hall Larenstein en andere partijen kennisvragen oppakken die bij de Veluwe op 1! Spelen.

We werken zo aan oplossingen voor de beroepspraktijk en werken aan de Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving (aantrekkelijk en up to date onderwijs) door actuele onderwerpen met onderwijs op te pakken.

Ook is er een publicatie geschreven in het Journal of Tourism Futures: "How to improve innovation in sustainable tourism? Five lessons learned from the Austrian Alps."