Nieuws

KCNL draagt bij aan Groen Kapitaal Congres NH

Gepubliceerd op
20 december 2018

Namens het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) en Amsterdam Green Campus (AGC) is po het groen Kapitaal Congres een kennisagenda aangeboden aan de provincie en alle Groen Kapitaal partners.

Op 14 december 2018 organiseerde de provincie Noord-Holland het Groen Kapitaal congres. Groen Kapitaal is een provinciaal programma met als doel de biodiversiteit in Noord-Holland te vergroten.

Rien van Tilburg, lid stuurgroep van het KCNL, bood namens Amsterdam Green Campus (AGC) en het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL), een kennisagenda aan aan de provincie en alle Groen Kapitaal partners.

“Wij leiden professionals en ondernemers van de toekomst op, een toekomst die natuurinclusief zal en moet zijn. Wij kunnen gevraagde kennis ontwikkelen en delen en hebben tevens partners nodig om onderwijs te vernieuwen. Afgelopen jaren is al succesvol met partijen in de regio samengewerkt in projecten gericht op meer biodiversiteit in stad en in landelijk gebied en dat willen we graag voortzetten”, aldus Rien.

Samenwerking met AGC biedt meerwaarde omdat dan ook het WO is aangesloten en de focus op de regio ligt. Vervolgens zette Rien namens het KCNL zijn handtekening onder een intentieverklaring om aan de slag te gaan met een Noord-Hollandse uitwerking van het landelijke Deltaplan voor herstel biodiversiteit platteland.

Komende jaren ligt de prioriteit bij:

  1. Versterken van functionele agrobiodiversiteit
  2. Versterken van gunstige biotopen voor planten en dieren en versterken van het landschap
  3. Agrarische kringlopen sluiten
  4. Duurzame economische verdienmodellen voor agrariërs die 1 t/m 3 mogelijk maken

Na de verschillende workshoprondes, was er een pitchronde en een ‘markt’ met kraampjes waar allerlei partijen hun initiatief om bij te dragen aan de versterking van de biodiversiteit presenteerden. Business developers Nick Pruijn en Rosemarie Slobbe vertegenwoordigden KCNL en er was goede aanloop. Er was veel interesse in de projecten groene gezonde wijk en kruidenrijk grasland. Nick hield een goede pitch over het project duurzame monitoring biodiversiteit.

kcnl op groen kapitaal congres.png